Media relations jako istotny dział PR, czyli jak nawiązywać relacje z dziennikarzami?

autor Marta, 16 sierpnia 2017

Z definicją marketingu wiąże się pojęcie PR, czyli public relations. Zdecydowana część społeczeństwa wciąż utożsamia PR z marketingiem, inni uważają tego typu działania za demagogię. Na wstępie warto wytłumaczyć, że marketing obejmuje działania związane z produktem, polityką cenową oraz sprzedażą, podczas gdy PR polega na kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy i sprzyjaniu przychylnym opiniom o marce w świadomości jej otoczenia – m.in. klientów, mediów, kontrahentów czy inwestorów. Nie można więc skutecznie prowadzić działań marketingowych, pomijając rolę public relations. Podobnie jak marketing, tak i PR wymaga właściwej strategii, określenia planowanych działań, grupy docelowej, sposobów dystrybucji czy mierzenia efektów. W taką strategię należy również wpisać zarządzanie kryzysowe, czyli natychmiastowe reagowanie na kryzysy, chociażby popularne ostatnio w social media. Działania PR obejmują takie obszary jak relacje z mediami (ang. media relations) i monitorowanie mediów, PR wewnętrzny (komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa), relacje z inwestorami (ang. investor relations), organizację konferencji, szkoleń i eventów, prowadzenie działań z zakresu...

Autorzy