Polityka prywatności BookingVisit.com

 1. Serwis Booking.Visit.com dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować swoim Klientom anonimowość. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu na jaki klient wyraził zgodę. To sami klienci zatem decydują, czy i jakie informacje na swój temat udostępniają w ramach wykorzystywanych usług. Korzystanie z serwisu jest więc dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje konto. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Usługodawca jako administrator danych osobowych ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo udostępnionych mu przez usługobiorcę będącym osobą fizyczną danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Usługodawca w celu prawidłowej realizacji usługi jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych usługobiorców, przez nich przekazanych, a niezbędnych do nawiązania umowy, ukształtowania jej treści, rozwiązania umowy oraz wywiązania się przez Usługodawcę z jej postanowień.
 4. Usługodawca może przetwarzać w szczególności takie dane usługobiorcy, jak: imiona i nazwiska, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli taki został przez usługobiorcę wskazany, adres e-mail, PESEL, NIP, numer telefonu.
 5. Usługodawca, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ma prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych usługobiorców innym podmiotom, w szczególności współpracującym firmom w celu obsługi księgowej, płatniczej i prawnej.
 6. Przekazane dane nie będą przekazywane innym niż określone w ust. 5 podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy wymóg taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 8. Portal używa plików cookies, przez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 9. W ramach portalu używane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 10. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności.
 11. W trakcie Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez BookingVisit.pl głównie w celach technicznych, a także do tworzenia analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów pochodzi najwięcej odwiedzin). Jest to informacja przydatna do polepszenia jakości świadczonych przez serwis usług, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Testuj widget Booking Visit przez 30 dni za darmo

Załóż konto

Lub umów się na bezpłatną konsultację telefoniczną z naszym sprzedawcą.